Bibelstudier.nu

Jesus- Vår frälsare

Juridik och religion – En historisk samexistens

juni 12th, 2023

Religion och juridik har sedan urminnes tider samexisterat och påverkat varandra på djupgående sätt. I många samhällen, såväl historiska som nutida, har religiösa föreställningar och ritualer utgjort grunden för social ordning och rättspraxis. Det finns flera sätt på vilka juridiken och religionen har samverkat genom historien, och vi ser fortfarande många av dessa effekter i nutidens samhälle.

Jesus och en advokat
Jesus möten en modern advokat

Religionens inverkan på juridiken

Religion har länge påverkat juridiken. Många av de tidigaste kända lagarna, som exempelvis Hammurabis lagar från antikens Mesopotamia, var djupt rotade i religiösa föreställningar. Dessa lagar betraktades som gudomligt inspirerade eller till och med direkt meddelade av gudar.

I västerländsk kultur har judeo-kristna värderingar starkt påverkat utvecklingen av rättsprinciper. Tio Guds bud innehåller bud som “Du skall inte mörda”, ”Du skall inte stjäla”, och ”Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa”, vilka alla har paralleller i nutida lagstiftning.

Sharia, den islamiska lagen, är ytterligare ett exempel där religiösa principer och juridiska riktlinjer sammanflätas. I vissa länder används sharia som den primära källan till lagstiftning, medan den i andra används i specifika domstolar för att reglera familjerätt och personliga angelägenheter bland muslimska invånare.

Juridikens inverkan på religion

Lagstiftning har också påverkat utövandet av religion genom historien. Lagar har reglerat, inskränkt, skyddat eller på annat sätt påverkat religiösa rättigheter och praktiker. Nutida exempel på detta är lagar som garanterar religionsfrihet, eller lagar som förbjuder vissa former av religiös diskriminering.

Fanns det advokatbyråer på Jesu tid?

Advokatbyråer som vi känner dem idag fanns inte under Jesu tid. Men det fanns ändå former av juridiska rådgivare och förvaltare av lag och ordning. De religiösa ledarna, till exempel fariseer och skriftlärda i judendomen, fungerade ofta som jurister, tolkade och tillämpade Mose lag så de kanske hade sin egen avdokatbyrå.

Advokater och religion

Juridik och religion har länge varit sammanflätade, och har påverkat varandra på många sätt genom historien. Religion har bidragit till att forma våra lagar, medan lagstiftning har inverkat på hur vi praktiserar religion. Även om det inte fanns advokatbyråer som vi känner dem idag under antiken, så har religion och juridik varit sammanflätade i tusentals år. Och den relationen fortsätter att utvecklas och förändras i takt med att samhällena och kulturella normer gör det.

Antalet böcker i Bibeln

augusti 30th, 2022

Bibeln är gemensam för alla inriktningar inom kristendomen men det förekommer variationer. Bibeln och predikan har också förändrats för att anpassa sig till det moderna samhället och det är viktigt att ha i åtanke att den utvecklats under 1500 år. Exempelvis säger bibeln att man ska offra en tiondel av skörden till gud. Idag är det få som tar det bokstavligt och du kan med gott samvete ta råd av Oliver Hildebrandt för ditt nystartade företag och njuta av vinsten. En annan sak som skiljer är antalet böcker i bibeln. Med böcker menas exempelvis Evangeliet och Moseboken. Den ortodoxa kyrkan har mellan79-86 böcker, katolikerna 73 och i Sverige som har en protestantisk Bibel finns 66 stycken. Att protestanterna har färre böcker beror helt enkelt på att Luther tog bort några då han översatte den katolska bibeln. Experter tror att Jobs bok är den äldsta boken i Bibeln men det är inte helt bevisat.

Kommer rökare till himlen?

maj 7th, 2022

Den frågan fick en präst en gång av en församlingsmedlem. Hans svar var både betryggande och lite roligt, han svarade nämligen: ”ja, men de kommer dit snabbare än andra”. Att försöka leva ett liv fritt från synd anses normalt sett vara det bästa sättet att att blidka Gud och därmed garanteras ett evigt liv. Samtidigt är vi människor och det är inte många som lyckas med detta och förlåtelse är en stor del av kristendomens gemenskap. Ett mer världsligt sätt att svara på frågan i rubriken skulle vara att det är både billigare och mindre farligt att snusa. Dessutom utsätter man inte sina medmänniskor för någon risk när man snusar, och det kan med lite god vilja också ses ett kristligt sätt att förhålla sig till andra. Varken snus eller annan tobak nämns i Bibeln, och kom ihåg att även Jesus ibland drack vin.

Man röker vid balkongdörr

Brudkronor i svenska kyrkan

februari 18th, 2022

Det är fint som snus, eller nikotinpåsar kanske fler använder idag, att det går att låna brudkronor gratis av Svenska kyrkan för de par som ska gifta sig. Brudkronorna har en lång och intressant historia och ingen vet egentligen hur gammal seden är. Blomsterkransarna är äldre men kronorna har funnits i flera hundra år. De kommer från den tiden då Sverige var katolskt och kronan symboliserar jungfru Maria. Därför var det viktigt att bruden var oskuld då hon lånade kronan annars kunde hon bli dömd för kronobrott. Då kronorna inte användes av brudar kunde de pryda skulpturer av jungfru Maria. De äldsta och dyrbaraste brudkronorna finns idag på museum men i många kyrkor går det att låna brudkronor som är från 1700-talet och i vissa fall även 1600-talet. De riktigt gamla brudkronorna var så stora att brudarna klagade hur tunga de var så på 1700-talet blev de mindre och väger ofta kring en halvkilo. Kronorna är ofta utsmyckade med symboliska attribut för skydd och lycka,

Kyrkogården – en ärans plats

november 7th, 2021

Idag kan alla som vill begravs på kyrkogården. Även de som saknar likvida medel kan få en fin begravning eftersom kommunen kan ge bidrag om inte pengarna räcker från dödsboet. Det ska nämnas att är det en företagare så går det sälja faktura för att snabbare få in pengar. Förr i tiden kunde inte alla räkna med att få begravas på en kyrkogård eftersom det var en ärans plats och både hur person dog eller hade levt spelade roll för begravningen. Exempelvis kunde inte de som tagit självmord få begravs men ofta ledde detta till uppror eftersom folket var rädda för gengångare. Kyrkogården var också uppdelad i sektioner som rangordnades.

En kyrkogård i höstmörkret

Katedralen i Palma

augusti 9th, 2021

En av de största helgedomarna i Europa är katedralen i Palma de Mallorca. Katedralen som kallas La Seu härstammar från 1200-talet och det sägs att den är byggd på en plats där det låg en moské. Mallorca är ett resmål dit många svenskar vallfärdar och några väljer till och med att bygga hus på ön. I området Santa Catalina där många svenskar bor är det gångavstånd till katedralen så när du är på Mallorca ta dig tid att se den mäktiga helgedomen. Om inte annat så kan du försöka hitta kungakorset (från filmen Jönnssonligan på Mallorca). Katedralen är enorm med ett flertal målade fönster och i östlig riktning finns det största som består av nästan 1240 målade glasrutor och är 100 kvm stort. För att gå in i katedralen kostar det 8 euro och det finns guidade turer på engelska.

Katedralen i Palma

Aleppo­bibeln – världens äldsta bibel

maj 9th, 2021

Det finns många gamla bevarade biblar vilket inte är så konstigt eftersom det var en bok man vördade. De flesta är mycket vackert utformade och är förvånansvärt billiga att köpa i antikhandeln. Det finns så klart vissa som är dyra men det går att låna 10000 och du har en fantastisk antikvitet. De dyra biblarna ska vara i gott skick och ha något extra för det finns en stor marknad för biblar. Världens äldsta bibel är Aleppobibeln, även känd som Masoretiska bibeltexten, och finns bevarad i Jerusalem. Den skrevs mellan 700-1000 efter Kristus. Tyvärr saknas Torahdelen efter inbördeskriget i Palestina 1947 så den är inte helt komplett. Den äldsta hela uppsättning är Leningradkodexen som skrevs i Kairo 1008 och har fått sitt namn efter var den idag är lokaliserad. Båda texterna är såklart handskrivna och ovärderliga. Biblarna ska alltså inte förväxlas med de välkända äldre Dödahavsrullarna som innehåller fragment och stora delar av texterna saknas.

Pojke läser Bibeln

Det kristna korset

februari 12th, 2021

Alla religioner har symboler som symboliserar tron. Inom kristendomen är det såklart korset som är den främsta företrädaren. Korset finns i otaliga varianter och används i allt från smycken till bilder i tavelväggar. Korset symboliserar många saker som tro, frälsning, Jesu lidande, hopp, fred men mest av allt är det personligt. Bara den som bär korset vet vad det symboliserar för den. Korset kan ge tröst, stöd och styrka och precis som tron är det alltså en unik symbol för bäraren. Korset debatteras även inom kyrkan vad det faktsikt står för, och för några år sedan kom kampanjen ”Mitt kors” där kristna berättade vad det betydde just för dem.

Stort kors i naturen

Andreaskorset i Kristendomen

november 11th, 2020

Den första aposteln och lärjungen var Andreas. Till en början var han lärjunge hos Johannes Döparen men när han mötte Jesus insåg han att denne var den riktiga Messias. Det som är intressant är att i evangelierna beskrivs Andreas som den som står Jesus närmast men när man läser apostlagärningarna nämns han bara flyktigt. Andreas dog en martyrdöd i Patras, Grekland, på ett kors i form av ett x. Det här korset kallas idag Andreaskorset och finns i olika sammanhang, både med mening och av slumpen. Exempelvis kan Andraeskorset finnas som stadga i väggar och om du kikar på Dåderman som är bäst på badrum kommer du att se det på diverse renoveringsbilder. I Kristendomen symboliserar korset Andreas martyrdöd och finns exempelvis både i England och Skottlands flagga. Andreas, St Andrew, är dessutom Skottlands skyddshelgon. Andreaskorset är alltid i form av ett x men det kan ha olika attribut som exempelvis taggar som finns i hertigarna av Burgundys vapensköld.

Öppna förskolan i Svenska Kyrkan

augusti 30th, 2020

Visste du att Svenska Kyrkan bedriver aktiviteter för barn? Att skapa en gemensam samlingspunkt för både barn och vuxna är viktigt för kyrkan och på många orter i Sverige bedrivs öppen förskola. Det är en mötesplats för dig som är hemma med en eller flera barn och som önskar träffa andra vuxna, samtidigt som barnen stimuleras genom lek och sociala möten. Vanligtvis sker träffarna en till två gånger i veckan. Aktiviteterna varierar från vecka till vecka och kan exempelvis handla om att väcka kreativiteten genom att måla med kolpennor och andra verktyg som främjar skapande. Oftast hålls en sångstund och ibland träffas gruppen för utelek i kyrkans närområde. Vuxna uppmanas att delta i leken för att främja gemenskapen. Öppna förskolan är gratis och kräver ingen registrering. Det finns inte heller något krav på att du måste vara medlem i Svenska Kyrkan. Alla är välkomna.

Barn som leker med höstlöv
Barn med färgglada händer

Bibelstudier.nu

Jesus- Vår frälsare

Bibelstudier.nu