Bibelstudier.nu

Jesus- Vår frälsare

Bereden väg för herran

december 18th, 2015

Jerusalem är öde, dess tempel fallit ner.
Dess präster äro döde, dess spira är ej mer.
Men Kristi rike varar och sig alltmer förklarar.
Välsignad vare han som kom i Herrens namn.

Bereden väg för herran är en av de mest älskade psalmerna. Det är även en gammal fin psalm. 1986 när nya psalmboken gavs ut så
ströks den sista versen som står här ovanför. Jag är arg över det. Jag anser att det är en av de starkaste verserna. De tog bort den för att den inte var verklighetstrogen. Jag anser att den är det! Hur många kristna finns det i jerusalem idag? Hur många präster dödas inte och förföljs? De kristna är utsatta i mellanöstern och jag tycker det är en symbolisk strof.

En helt annan sak. I den finlandssvenksa psalmboken lyder sista versen;
Se, furstar kan fördrivas
och mista all sin makt
och höga tempel rivas,
förlora glans och prakt,
men Kristi rike varar
och sig alltmer förklarar.
Välsignad vare han
som kommer i Herrens namn!
kyis

Öga för öga

mars 26th, 2015

Ett av de mest citerade orden från bibeln är ”öga för öga, tand för tand”. Det är ett citat som nämns flera gånger i Bibeln.  Det flesta tänker nog på det stycket som finns i tredje moseboken. Det går enligt följande ” Ska­dar någon sin nästa, skall man göra med ho­nom som han har gjort: bru­ten lem för bru­ten lem, öga för öga, tand för tand. Sam­ma ska­da som han har vållat en an­nan skall till­fo­gas ho­nom själv. Den som slår ihjäl ett djur skall ersätta det, men den som slår ihjäl en människa skall själv dödas. En och sam­ma lag gäller för er al­la, för in­vand­ra­ren som för den infödde, ty jag är Her­ren, er Gud. ”Jag gillar sista stycket att alla ska vara lika inför lagen. Det är något av det viktigaste i vårt samhälle, och oerhört viktigt idag med många människor på flykt.

Bibelstudier.nu

Jesus- Vår frälsare

Bibelstudier.nu