Bibelstudier.nu

Jesus- Vår frälsare

Fadern, sonen och den heliga anden

juni 28th, 2015

Inom kristendomen pratas det ofta om treenigheten. Det är bandet mellan fadern, sonen och den heliga anden. Inom kristendomen har det hållits flera koncilier. De sju första är de som i stort sett alla kyrkor erkänner. Det första konciliet i Konstantinopel ( dagens Istanbul) var det kyrkomötet där de upplysta männen enades om treenigheten. Den kristna tron spretade åt olika håll eftersom tolkningarna gjordes från olika. I Istanbul så tolkades de olika skrifterna av kunniga och sedan predikades deras ord. Det var här Marias födelse av Jesus exempelvis kunde förklaras. Det var under detta mötet som treenigheten fick sin förklaring. Hur gud som kraft kunde göra mänskliga handlingar och tala så att han hördes.

Fadern är gud. Den gudomliga kraften. Det är du själv som bestämmer hur du vill att din gud ska vara. Ser du honom som en person som svävar bland molnen eller är han en kraft? Det är gud som skapat hela universum och utan honom skulle världen vara mörk. Gud är ljuset och alltet. Utan gud finns inget liv.

Sonen är Jesus. Guds älskade son som han sände till jorden för att frälsa oss. Genom sina goda handlingar fick människor hoppet åter. Jesus led på korset för vår skull men i sitt hjärta förblev han ren och gav människorna sin förlåtelse. Än i dag finns Jesus i våra hjärtan.

Den heliga anden är när gud tar sig en skepnad eller röst. Det kan vara att han visar sig i form av en vit duva. Det är alltså en aktiv kraft när den heliga anden gör sig påmind och människor har turen att får höra eller se honom. Det är genom den heliga anden gud kan leva bland oss människor och det är han som kommer med liv.

Författare:

Bibelstudier.nu

Jesus- Vår frälsare

Bibelstudier.nu