Bibelstudier.nu

Jesus- Vår frälsare

Gotiska och romanska kyrkor

februari 6th, 2019

Kyrkor är inte bara viktiga platser för religioner, de är också många gånger mäktiga att betraktar ur ett konst- och arkitekturhistoriskt perspektiv. Två vanliga sorters kyrkor inom kristendomen är gotiska och romanska kyrkor. De romanska kyrkorna förknippas främst med medeltiden och är ofta robusta med rundade former. Detta till skillnad från den senare gotiska arkitekturen, där kyrkorna karaktäriseras av tunnare och mer detaljerade väggar som ibland kallas för skelettliknande stenstruktur, spetsiga torn och bågar samt stora glasytor. Om du ska besöka kyrkor kan det vara spännande att försöka utröna om de är av romansk eller gotisk karaktär.

Två gotiska kyrktorn

Bibelstudier.nu

Jesus- Vår frälsare

Bibelstudier.nu