Bibelstudier.nu

Jesus- Vår frälsare

Kommer rökare till himlen?

maj 7th, 2022

Den frågan fick en präst en gång av en församlingsmedlem. Hans svar var både betryggande och lite roligt, han svarade nämligen: ”ja, men de kommer dit snabbare än andra”. Att försöka leva ett liv fritt från synd anses normalt sett vara det bästa sättet att att blidka Gud och därmed garanteras ett evigt liv. Samtidigt är vi människor och det är inte många som lyckas med detta och förlåtelse är en stor del av kristendomens gemenskap. Ett mer världsligt sätt att svara på frågan i rubriken skulle vara att det är både billigare och mindre farligt att snusa. Dessutom utsätter man inte sina medmänniskor för någon risk när man snusar, och det kan med lite god vilja också ses ett kristligt sätt att förhålla sig till andra. Varken snus eller annan tobak nämns i Bibeln, och kom ihåg att även Jesus ibland drack vin.

Man röker vid balkongdörr

Bibelstudier.nu

Jesus- Vår frälsare

Bibelstudier.nu