Bibelstudier.nu

Jesus- Vår frälsare

Kyrkan har en viktig roll i samhället

maj 25th, 2017

Det är många som inte håller med mig när jag säger det och istället suckar om att kyrkan bara är bugg och båg. Om man inte är troende kan jag förstå att man tänker så, men det många glömmer eller inte vet om är hur mycket stöd personalen i kyrkan kan ge till både troende och icke troende. Få yrkesgrupper har så stor erfarenhet av krishantering som anställda inom kyrkan har. Kyrkan är absolut ingen socionombemanning men jag vågar påstå att kyrkan är ett bra komplement till alla socionomer. Särskilt bra anser jag att kyrkans personal är på att fånga upp gamla människor som kanske har mist sin livspartner eller som av olika anledningar inte kommer ut så mycket från sitt hem. Det ordnas soppluncher, bokcirklar, leva vidare-kurser och en massa annat som inte finns så mycket av på andra ställen i samhället. Så vad än folk tycker i allmänhet så har kyrkan en mycket viktig roll i samhället.

ttt

Bibelstudier.nu

Jesus- Vår frälsare

Bibelstudier.nu