Bibelstudier.nu

Jesus- Vår frälsare

Kyrkans konstskatter

december 6th, 2017

Något som kyrkan har lyckats samla på sig under århundraden är konstskatter. De har såklart förvaltat dem bra och gjort kloka placeringar och har idag stora tillgångar. Jag vet inte vilka som sköter förvaltningen men på Allabolag.se finns ett tips för dem som söker. För min del tycker jag att konstskatter ska finnas kvar i våra helgedomar. Dessa är en del av det svenska arvet, vår historia och kan berätta hur saker och ting tedde sig förr i tiden. Kyrkan hade stor makt och många rikedomar och det var på de ”vanliga” svenska folkets bekostnad. Dessa rikedomar har numera blivit konstskatter och det finns en spännande historia bakom varje föremål som finns och kan beskådas i dessa byggnader runt om i Sverige. Jag tycker i alla fall att det är väldigt intressant och mycket spännande att få ta del av det som skildrar vad som har hänt en gång i tiden i vårt land.

Konst i kyrkan

Bibelstudier.nu

Jesus- Vår frälsare

Bibelstudier.nu