Bibelstudier.nu

Jesus- Vår frälsare

Öga för öga

mars 26th, 2015

Ett av de mest citerade orden från bibeln är ”öga för öga, tand för tand”. Det är ett citat som nämns flera gånger i Bibeln.  Det flesta tänker nog på det stycket som finns i tredje moseboken. Det går enligt följande ” Ska­dar någon sin nästa, skall man göra med ho­nom som han har gjort: bru­ten lem för bru­ten lem, öga för öga, tand för tand. Sam­ma ska­da som han har vållat en an­nan skall till­fo­gas ho­nom själv. Den som slår ihjäl ett djur skall ersätta det, men den som slår ihjäl en människa skall själv dödas. En och sam­ma lag gäller för er al­la, för in­vand­ra­ren som för den infödde, ty jag är Her­ren, er Gud. ”Jag gillar sista stycket att alla ska vara lika inför lagen. Det är något av det viktigaste i vårt samhälle, och oerhört viktigt idag med många människor på flykt.

Själva citatet ”öga för öga” är kanske inte min favorit. Jag tror att många glömmer bort att bibeln och Jesus är kärlek. Mycket handlar om förlåtelse. I Matteus  nämns citatet igen då låter det så här ” Ni har hört att det blev sagt: ”Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er in­te mot det on­da. Nej, om någon slår dig på högra kin­den, så vänd också den and­ra mot ho­nom. Om någon vill pro­ces­sa med dig för att få din skjor­ta, så ge ho­nom din man­tel också”

I romarbrevet så står det att enbart gud kan utkräva hämnd och att du ska ge dina fiender att äta om de hungriga.  När det gäller gamla texter så finns det alltid utrymme för olika tolkningar. När Jesus levde så var det oroliga tider. Romarriket förtryckte människor och det rådde en annan anda. Vissa av dessa ord är inte guds egna. De speglar det samhället som var då. Jag tror på kärleken och att enbart gud kan döma. Blanda inte ihop detta med samhällets lagar. Visst kan det vara skönt att hämnas men det är starkare och modigare att vända andra kinden till.

Författare:
Category: Citat

Bibelstudier.nu

Jesus- Vår frälsare

Bibelstudier.nu