Bibelstudier.nu

Jesus- Vår frälsare

Praktisk och själslig hjälp

oktober 25th, 2018

Har ni tänkt på hur ofta man besöker kyrkan och läser i bibeln för att man behöver hjälp att förstå sin omvärld eller saker som skett i ens liv? Det kan handla om att man blivit sjuk eller förlorat sitt jobb och söker tröst. Det är självfallet att man som kristen försöker söka svaren i kyrkan och bibeln på det som kan hjälpa en på vägen. Men även ens vänner kan betyda oerhört mycket i olika situationer i livet. En svår situation i livet som kan uppstå är att man får skulder som man inte kan betala, här kan man få praktisk hjälp av Svea medan kyrkan vårdar det själsliga.

Två personer i solnedgång

Bibelstudier.nu

Jesus- Vår frälsare

Bibelstudier.nu