Bibelstudier.nu

Jesus- Vår frälsare

Värdefulla antika biblar

mars 19th, 2018

Bibeln har haft en framträdande plats genom historien och det är svårt att uppskatta Bibelns verkliga värde för samhällsutvecklingen. Allteftersom samhället blivit allt mer sekulariserat har dock Bibelns roll förminskats. Som samlingsobjekt röner dock Biblarna fortfarande stor uppmärksamhet. Nu mer är det svårt att hitta några riktigt gamla objekt då dessa finns hos samlare. Har man tur att hitta någon gammal antik Bibel så kan det vara en stor ide att försäkra den. läs mer här om lämpliga försäkringar. Ju mer sällsynt någonting är ju värdefullare blir det och det gäller även Biblar. Familjebiblar är speciellt intressanta. Det beror på att i de exemplaren så finns flera böcker som tagits bort ur vanliga Biblar. I familjebibeln finns till exempel ”Syraks vishet” som är en fantastisk skrift. Det var påvedömet och Vatikanstaten som avlägsnade böcker ur Bibeln, troligtvis för att inte förlora sin makt. I Bibeln finns mycket som talar emot påvedömets legalitet.

Gammal antik bibel

Bibelstudier.nu

Jesus- Vår frälsare

Bibelstudier.nu